DÁVNÉ STOPY
NOVÉ CESTY
ZEMSKÁ VÝSTAVA 2013

CISTERCIÁCKÉ OPATSTVÍ VYŠŠÍ BROD
DÁVNÉ STOPY _ NOVÉ CESTY | VYŠŠÍ BROD CESKÝ KRUMLOV

Vyšebrodské cisterciácké opatství vystaví legendární kríž zvaný Závišuv, svou hodnotou srovnávaný s Ceskými korunovacními klenoty. Pohlédnout kríži tvárí v tvár a okusit jeho mystickou zári bude možné v jižních Cechách po více jak sedmdesáti letech. Vedle vzácného relikviáre návštevníci shlédnou umelecké poklady minulosti, zrenovovaný interiér chrámu, kapitulní sín a jednu z nejkrásnejších klášterních knihoven Ceské republiky.

CESKÝ KRUMLOV
REGIONÁLNÍ MUZEUM
SYNAGOGA
Expozice v Regionálním muzeu a v Synagoze Ceský Krumlov jsou zamereny na spolecné dejiny príhranicních oblastí. Mnohé návštevníky prekvapí predevším spolecne plánované projekty, které však nikdy nebyly realizovány. Napríklad v minulosti existoval plán vybudovat pod Rakouskem tunel, kterým by se bylo možné dostat po železnici na Jadran. V krumlovské synagoze bude možné posoudit, jak ctyri fotografové z jednotlivých výstavních míst interpretují na svých snímcích spolecné znaky regionu. Cekají na vás historické snímky architektury, remesel a mest.

PIVOVAR
FREISTADT
DÁVNÉ STOPY _ NOVÉ CESTY | FREISTADT
Ve Freistadtu se výstavní aktivity koncentrují do budovy pivovaru Freistadt Ve sklepních prostorách je možné získat virtuální prehled o ctyrech výstavních místech formou fi lmové upoutávky. Témata, o kterých pojednává, sahají od promeny trhu, silnic a cest od stredoveku pres téma krajiny jako základu pro život lidí až po promeny hranic. V horním patre pivovaru je expozice venována vývoji Freistadtu a sním spojených dejin pivovarnictví a místního pivovaru.

BAD LEONFELDEN
V Bad Leonfeldenu se zemská výstava venuje tématum „silnice-obchod-doprava“ a rovnež „lékarství a sociální zaopatrení“. V Eyblových domech bude možné se dozvedet více o roli obchodní cesty, konfl iktu mezi obchodními mesty Freistadt a Bad Leonfelden a významu zeleného pásu podél hranice. Výstava v bývalém meštanském špitálu se venuje stavu vedomostí v lékarství a podmínkám života v drívejších dobách.

INFORMACE A REZERVACE
PROHLÍDEK
OTEVÍRACÍ DOBA


Zemská výstava 26. 04. – 03. 11. 2013
Otevreno denne od 09.00 do 18.00 hodin.

FREISTADT UND BAD LEONFELDEN
Tel.: +43.720.300.305
www.landesausstellung.com / www.zemskavystava.cz

INFOCENTRUM CESKÝ KRUMLOV
Tel.: +420.380.704.622-3
www.ckrumlov.cz/infocentrum

VYŠŠÍ BROD / Cisterciácký klášter
Tel.: +420.380.746.674
www.klastervyssibrod.cz
Pokladna kláštera (Kassa)
Tel.: +420.724.184.145
e-mail: tours@vyssibrod.cz
http://www.klastervyssibrod.cz/
http://www.klastervyssibrod.cz/Prohlidky/Vstupne
http://www.klastervyssibrod.cz/Prohlidky/Oteviraci-doba-a-objednavani
http://www.mestovyssibrod.cz/zemska/

» Eintrittspreise » Ausstellungsorte